Huset
Fastigheten uppfördes 1927 och är ritat i klassicistisk stil av arkitekt Oscar Persson.
Fasaden som vetter mot Kommissgatan är i klassiskt helsingborgstegel, liksom många av kvarterets andra hus, vilka är klassade som särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3:12.

 

Kvarteret Tvestjärten